DIAL PLAN I URZĄDZENIA FIRMY LINKSYS - czyli jak ułatwić korzystanie z usług telefonii internetowej.

W czym problem
Osoby, które "przesiadły" się z telefonii klasycznej na internetową, dostrzegają pewne niedogodności. Ciężko bowiem przyzwyczaić się, że po wybraniu numeru jest "głuchy sygnał" w słuchawce, a telefon ożywa dopiero po 5 sekundach. Oczywiście można ten efekt ominąć, dodając na...
W czym problem
Osoby, które "przesiadły" się z telefonii klasycznej na internetową, dostrzegają pewne niedogodności. Ciężko bowiem przyzwyczaić się, że po wybraniu numeru jest "głuchy sygnał" w słuchawce, a telefon ożywa dopiero po 5 sekundach. Oczywiście można ten efekt ominąć, dodając na końcu wybieranego numeru "#" lub naciskając przycisk "dial".
Wiele osób zadaje pytanie czy nie da się tego mankamentu wyeliminować.
Rozwiązaniem tego problemu jest zredagowanie odpowiedniego dial planu, który zdecydowanie ułatwia korzystanie z telefonu. Daje między innymi możliwość predefiniowania prefiksu dla połączeń lokalnych.

Co to jest dial plan?
Dial plan to zbiór kontekstów, które opisują, jakie sekwencje znaków mogą być wybierane z klawiatury oraz określają sposób ich wykonania. W większości urządzeń VoIP, o ile nie we wszystkich, można zaimplementować dial plan dostosowany do własnych potrzeb i preferencji. W tym artykule chciałbym przybliżyć Państwu jak stworzyć własny plan zwonienia i wykorzystać go na urządzeniu firmy Linksys. Należy wspomnieć, że składnia takiego planu może być różna w zależności od producenta sprzętu.

A więc od początku...
Urządzenia firmy Linksys dostarczane są ze standardowym dial planem, który nie jest użyteczny. Nie jest on bowiem dostosowany do numeracji występującej w naszym kraju i dopuszcza wszystkie wprowadzone sekwencje znaków:

(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)

Składnia dial planu
Zacznijmy może od zapoznania się ze składnią samego dialplanu:

( ) - rozpoczęcie i zakończenie dialplanu,
| - rozdział kontekstów,
x - pojedyncza dowolna cyfra,
x. - nieskończenie wiele dowolnych cyfr,
[1] - cyfra wymagalna 1,
[23] - cyfra wymagalna 2 lub 3,
[5-9] - cyfra wymagalna z przedziału <5,9>,
<:1> - dodanie na początek sekwencji cyfry 1,
<*1:123> - przypisanie numeru 123 do sekwencji znaków *1.
Sy - wykonanie sekwencji po y sekundach bez potrzeby zatwierdzenia znakiem "#" lub przciskiem "dial".

Prefiks lokalny
Załóżmy, że jesteśmy mieszkańcami Łodzi (prefiks 042). Numery w strefie numeracji łódzkiej zaczynają się od cyfr 2, 6, 7 i chcielibyśmy mieć możliwość dzwonienia na numery lokalne bez konieczności dodawania prefiksu. Kontekst dla numerów lokalnych wyglądałby następująco:

<:042>[267]xxxxxxS0

Taki zapis umożliwia wybieranie numerów siedmiocyfrowych, rozpoczynających się cyframi 2, 6 lub 7, do których automatycznie będzie dodawany prefiks "042". Wybierając z klawiatury numer 666 55 44 od razu zadzwonimy na 042 666 55 44.
Pamiętając, że dial plan określa dozwolone ciągi znaków, w takiej sytuacji mielibyśmy możliwość dzwonienia tylko i wyłączenie na numery lokalne w strefie łódzkiej.

Połączenia międzymiastowe i komórkowe
Stwórzmy konteksty, które zezwolą nam na wykonywanie połączeń międzymiastowych oraz do sieci komórkowych, blokując przy okazji możliwość wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie - 0300, 0400, 0700, 0708:

0[1-9][1-9]xxxxxxxS0 - numery rozpoczynające się od cyfry 0, kolejne dwie cyfry są z przedziału <1,9> oraz pozostałe siedem cyfr jest dowolnych.

0[568]xxxxxxxxS0 - numery rozpoczynające się cyframi 5, 6 lub 8 (numery sieci orange 050x, plusgsm i eragsm 060x oraz połączenia 080x).

Jak już możemy dzwonić na numery lokalne, międzymiastowe i komórkowe, został nam do przygotowania kontekst dla numerów międzynarodowych.

Połączenia międzynarodowe
Numery międzynarodowe nie mają stałej określonej liczby cyfr, ale zawsze rozpoczynają się cyframi 00. Kontekst dla rozmów międzynarodowych mógłby więc wyglądać następująco:

00x.S3 - numery rozpoczynające się cyframi 00 i nie mają określonej liczby cyfr. Maksymalny czas między wprowadzaniem kolejnych znaków ustawiliśmy na 3 sekundy (można go oczywiście skrócić bądź wydłużyć wedle uznania).

Nasz podstawowy DIAL PLAN
Przygotowane konteksty należy zapisać w następujący sposób, aby utworzyły dial plan:
(<:042>[267]xxxxxxS0|0[1-9][1-9]xxxxxxxS0|0[568]xxxxxxxxS0|00x.S3)

Co jeszcze?
Pójdźmy jednak krok dalej. Co możemy jeszcze zrobić?
Otwórz, wybieranie numerów międzymiastowych i komórkowych bez 0 na początku i przypisanie sekwencji klawiszy do najczęściej wybieranych numerów.

Warto przy tej okazji wspomnieć o sposobie dopasowania wybranego z klawiatury numeru do danego kontekstu. Po wybraniu cyfry z klawiatury sprawdzane są po kolei konteksty czy dany utworzony ciąg znaków nie jest zdefiniowany. Przeszukiwanie to odbywa się od lewej do prawej i kończy się w przypadku napotkania na pierwszy pasujący schemat. Może pojawić się problem, gdy będziemy chcieli utworzyć kontekst, który pozwoli na wybór numerów komórkowych i międzymiastowych z pominięciem 0, oto przykład:

<:042>[267]xxxxxxS0 - kontekst dla numerów lokalnych,

<:0>[568]xxxxxxxxS0 - kontekst dla numerów komórkowych.

Prześledźmy, co będzie się działo podczas wyboru numery komórkowego 666 55 44 33. Początek numeru pasuje do obydwu kontekstów. Kolejne cyfry także, ale przy tak zdefiniowanych schematach, nie uda nam się wybrać numeru 666 55 44 33, gdyż po wprowadzeniu numeru 666 55 44 urządzenie nie będzie czekało na wprowadzenie kolejnych cyfr, tylko wykona połączenie poprzedzając numer prefiksem "042" (042 666 55 44). Jak to ominąć? Rozwiązanie jest proste, należy zmodyfikować kontekst obsługujący numery lokalne, zmieniając parametr przy S na np. 2 sekundy:

<:042>[267]xxxxxxS2 - czekaj na kolejną cyfrę 2 sekundy, w przypadku braku podania, zrealizuj połączenie.

Efektem tej modyfikacji będzie możliwość wykręcenia numeru 666 55 44 33 i zinterpretowania go przez urządzenie jako numer komórkowy 0 666 55 44 33. Mankamentem jest to, że przed realizacją numeru lokalnego urządzenie czeka 2 sekundy na podanie kolejnej cyfry.

Zmodyfikowany dial plan
Dial plan z dodaną możliwością wyboru numerów międzymiastowych i komórkowych z pominięciem "0" wyglądałby następująco:

(<:042>[267]xxxxxxS2|0[1-9][1-9]xxxxxxxS0|<:0>[1-9][1-9]xxxxxxxS0| 0[568]xxxxxxxxS0|<:0>[568]xxxxxxxxS0|00x.S3)

Na skróty
Teraz kolej na dodanie skrótów dla konkretnych numerów. Załóżmy, że pod kombinacją klawiszy *1 chcielibyśmy mieć możliwość połączenia się żoną/mężem, *2 z telefonem komórkowych dziecka, a *3 z rodzicami. Konteksty wyglądałby następująco:

<*1:0426665544>S0
<*2:0666554433>S0
<*3:0223334455>S0.


Oczywiście zamiast znaku "*" możemy użyć "#" lub nawet samej cyfry.
Po dodaniu w/w kontekstów nasz dial plan wygląda następująco:

Własny dial plan
(<:042>[267]xxxxxxS2|0[1-9][1-9]xxxxxxxS0|
<:0>[1-9][1-9]xxxxxxxS0|0[568]xxxxxxxxS0|
<:0>[568]xxxxxxxxS0|00x.S3|
<*1:0426665544>S0|<*2:0666554433>S0|
<*3:0223334455>S0)

Możliwości dial plan
Podsumowując, nasz dial plan pozwala na obsługę następujących formatów numerów:

- lokalne:
numer
prefiks numer
0 prefiks numer

- międzymiastowe i komórkowe:
prefiks numer
0 prefix numer

- międzynarodowe
00 prefiks numer

- skróty do zdefiniowanych numerów
*1,*2,*3.

Gdzie ustawić dial plan?
W przypadku bramek VoIP możemy ustawić różny dial plan dla poszczególnych linii (o ile bramka wspiera obsługę więcej niż jednego konta). Pole do wpisania własnego schematu połączeń znajduje się w sekcji dotyczącej konfiguracji linii (Line1, Line2, ., LineN).

Analogicznie w aparatach VoIP-owych, dial plan wpisujemy w zakładce Ext, w której konfigurujemy konto. Jeżeli telefon przystosowany jest do obsługi więcej niż jednego konta, możemy zaimplementować osobny dial plan dla każdego z kont.
TPL_GK_LANG_BACK_TO_TOP