Cyfrowy Polsat przejmuje Polkomtel!

Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8%) w spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu.

Argumenol, Karswell i Sensor nabędą w wyniku transakcji akcje Cyfrowego Polsatu. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje możliwość udziału w transakcji, w oparciu o otrzymaną od Cyfrowego Polsatu ofertę nabycia należącego do EBOiR pakietu 16,2% udziałów w Metelem.

Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. Atrakcyjność tej wyceny potwierdziła analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Cena implikuje wskaźnik EV/EBITDA (na koniec III kwartału za 12 ostatnich miesięcy) równy 5,7x (bez uwzględniania synergii przychodowych, kosztowych oraz finansowych), tj. poniżej poziomu wyceny porównywalnych spółek oraz ostatnio przeprowadzonych transakcji. Niezależna opinia firmy doradczej Ernst&Young potwierdza, że warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia ogółu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu.

Zarząd szacuje synergie operacyjne na około 3,5 mld zł oraz finansowe na około 0,5 mld zł w okresie do końca 2019 roku, co powinno stanowić dodatkową wartość dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu, nieuwzględnioną w cenie nabycia.

Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat (uwzględniającej grupę Metelem) na koniec III kwartału wyniosłyby 9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1%, a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł.

W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 243,93 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedna akcję (co może ulec zwiększeniu o 47,26 mln warrantów subskrypcyjnych, jeżeli EBOiR będzie uczestniczyć w transakcji).

Skonsolidowane zadłużenie netto proforma po połączeniu wyniosłoby 3,1x EBITDA, a celem Zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 roku.

Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 roku i jest uwarunkowana zgodą akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na emisję akcji skierowaną do wspólników Metelem oraz skutecznym refinansowaniem obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

Po przejęciu Metelem, Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się niekwestionowanym liderem rynku medialno-telekomunikacyjnego w Polsce pod względem osiąganych wyników finansowych, z szacowanymi przychodami w wysokości niemal 10 mld zł, EBITDA blisko 4 mld zł i marżą EBITDA ponad 40%. Jednocześnie znacząco wzmocni już dziś silną i odporną na cykle koniunktury strukturę biznesową. Po transakcji 65% przychodów Grupy stanowić będą przychody od klientów kontraktowych, będące podstawą stabilności oraz przewidywalności przyszłych przepływów pieniężnych, które już dziś są na wysokim poziomie proforma ponad 3,6 mld zł.

Realizacja transakcji umożliwi integrację dwóch wysoko rentownych biznesów, które pozwolą na stworzenie Grupy zapewniającej klientom bardzo trudne do odtworzenia przez konkurencję portfolio atrakcyjnych produktów i usług - argumentuje Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Unikalne portfolio usług będzie jednocześnie adresowane do klientów obydwu operatorów. To według ostrożnych założeń Cyfrowego Polsatu blisko 17 mln osób w 6 mln polskich domów. Według szacunków Cyfrowego Polsatu w każdym domu, do którego Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel kierują swoją ofertę, znajdują się średnio 4 urządzenia wykorzystujące transmisję obrazu, danych, głosu - m.in. telewizory, telefony komórkowe, komputery, tablety. W efekcie powyższego bezpośredni rynek, do którego Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem będzie mogła kierować swoje produkty, to około 25 mln urządzeń, a dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży smartfonów będzie on miał niewątpliwie dalszą tendencję wzrostową. Konsumenci coraz częściej oglądają wideo na różnych urządzeniach zarówno w domu, jak i poza nim oraz regularnie korzystają z więcej niż jednego urządzenia jednocześnie. Właściwe wykorzystanie tego potencjału może w znaczący sposób zwiększyć sprzedaż usług do indywidualnego użytkownika, podnosząc tym samym średni przychód od abonenta (ARPU).

Zarząd Cyfrowego Polsatu oczekuje, że kolejnym efektem wdrażanej przez Grupę strategii będzie zwiększona satysfakcja klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Oczekuje się, że unikalny zestaw usług zintegrowanych będzie miał pozytywny wpływ na lojalność klientów, czyli jednocześnie na wskaźnik rezygnacji z usług (churn). Dotychczasowe doświadczenia Cyfrowego Polsatu wskazują, że każdy dodatkowy produkt, na który decyduje się klient powoduje zmniejszenie wskaźnika churn o około 20%.

- Włączenie Polkomtelu do Grupy Cyfrowy Polsat i w konsekwencji możliwość stworzenia portfolio unikalnych usług oraz oczekiwane znaczne synergie przychodowe i kosztowe, stanowią dla obydwu firm szansę na wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Powinny się one przełożyć na wzrost wartości Grupy dla akcjonariuszy w średnim i długim terminie. Dzięki tej transakcji powstanie jedna z największych polskich firm oraz wiodąca grupa medialno-telekomunikacyjną w regionie - podsumowuje Dominik Libicki.

Po zakończeniu transakcji liczba akcji Cyfrowego Polsatu wzrośnie do 592,28 mln (lub 639,54 mln, w przypadku wzięcia przez EBOiR udziału w transakcji). Struktura akcjonariatu (pod względem głosów) będzie wyglądała następująco: Pola Investment 39,74%, Karswell 20,47%, Sensor Overseas 10,14%, Argumenol 7,52%, w wolnym obrocie 22,13% (lub Pola Investment 37,45%, Karswell 19,29%, Sensor Overseas 9,55%, Argumenol 7,09%, EBOiR 5,77%, w wolnym obrocie 20,85%, w przypadku wzięcia przez EBOiR udziału w transakcji).

Dodatkowe informacje

  • źródło:: operator

Dodaj komentarz

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

TPL_GK_LANG_BACK_TO_TOP