UKE wobec nadużyć telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego.

 

W związku z pojawiającymi się od dłuższego czasu sygnałami na rynku telekomunikacyjnym związanymi z występowaniem nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu, Prezes UKE uznał konieczność podjęcia zdecydowanych kroków celem eliminowania takich negatywnych zjawisk.

W tym celu 12 sierpnia 2013 r. został opublikowany projekt Stanowiska Prezesa UKE w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu, wraz z dokumentem zawierającym propozycje referencyjnych zapisów regulujących kwestie dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom telekomunikacyjnym. W opinii Prezesa UKE zapisy takie powinny zostać wprowadzane na drodze cywilnoprawnych aneksów, zawieranych do umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci (projekt Aneksu dotyczącego przeciwdziałaniu nadużyciom).

W dniach od 12 sierpnia do 12 września 2013 r. Prezes UKE, kierując się potrzebą poznania aktualnego stanowiska szeroko pojętego rynku telekomunikacyjnego, przeprowadził konsultacje środowiskowe projektów wskazanych dokumentów.

W dniu 13 listopada 2013 r. Prezes UKE opublikował uwagi zaprezentowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz Izby gospodarcze jakie wpłynęły w toku konsultacji do Urzędu wraz ze szczegółowym i merytorycznym odniesieniem się do kwestii podnoszonych w złożonych dokumentach. Uwagi rynku zostały zebrane w formie Tabeli zawierającej dodatkowo komentarz Prezesa UKE dotyczący każdego z podniesionych postulatów.

Po wszechstronnej analizie uwag zgłoszonych do Urzędu, poniżej Prezes UKE publikuje oficjalne Stanowisko Prezesa UKE w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu oraz propozycję referencyjnych zapisów umożliwiających przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji jakie implementowane powinny być do międzyoperatorskich umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci przedstawionych w formie Aneksu przeciwdziałającego nadużyciom.

Niezależnie od działań podjętych przez Prezesa UKE, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi rozmowy z izbami telekomunikacyjnymi dotyczące działań w zakresie zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych, celem wprowadzenia rozwiązań systemowych lub innych działań zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zjawiska nielegalnego ruchu z wykorzystaniem np. simboxów oraz zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych.

Dodatkowe informacje

  • źródło:: operator

Dodaj komentarz

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

TPL_GK_LANG_BACK_TO_TOP